Miesiąc luty 2024

Śpiewacze tradycje Ćmielowa.

Autorem artykułu jest Pan Leszek Gorlicki, wieloletni dyrygent ćmielowskiego chóru oraz nauczyciel w Szkole Podstawowej i LO w Ćmielowie, jednocześnie miłośnik i znawca ćmielowskiej historii. Od dawna Ćmielów słynął z porcelany, pięknych kobiet i chóralnego śpiewu. Pierwsze chóry przykościelne, prowadzone…

Zamiast powitania.

Przez wiele lat zbierałem informację, dokumenty i fotografie związane z historią mojego miasteczka – Ćmielowa. Większość z nich pochodziła z prywatnych zbiorów i archiwów dobrych ludzi. Myślę, że te materiały powinny zostać i udostępnione w jakiejś formie i dlatego właśnie…